portal o zdrowiu i zdrowym stylu życia

Polityka prywatności

I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony zdrowiewformie.pl (klauzula informacyjna)


1. Administrator Twoich danych osobowych: , prowadząca serwis pod adresem: zdrowiewformie.pl. 

2. Dane kontaktowe Administratora 
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@zdrowiewformie.pl.

3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). 
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony zdrowiewformie.pl. 
Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych zdrowiewformie.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie zdrowiewformie.pl

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 
Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 
W odniesieniu do usług zdrowiewformie.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. 

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
W odniesieniu do usług zdrowiewformie.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach zdrowiewformie.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

6. Wymóg podania danych 
Podanie danych w celu realizacji usług zdrowiewformie.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. 
Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach zdrowiewformie.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług zdrowiewformie.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług zdrowiewformie.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. 

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

8. Przekazywanie danych poza EOG 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
– prawo żądania sprostowania danych 
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez


1. …… zdrowiewformie.pl (Administrator). 

2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: kontakt@zdrowiewformie.pl.

3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach: 
a. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług lub stron zewnętrznych, na które użytkownik zostanie przekierowany przez kliknięcie w linki afiliacyjne lub odnośniki button – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

g. do prawidłowego działania strony, dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkowników). Korzystanie z zdrowiewformie.pl bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. 

4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. 

6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej): 
a. Prawo dostępu do danych; 
b. Prawo do sprostowania danych; 
c. Prawo do usunięcia danych; 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy); 
f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora); 
g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody; 
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów. 


III. Postanowienia końcowe

  1. Korzystając z zdrowiewformie.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 

    2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że zdrowiewformie.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

 Dane osobowe użytkownika pobierane są automatycznie po wejściu na zdrowiewformie.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika zdrowiewformie.pl.

W ramach zdrowiewformie.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach zdrowiewformie.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach zdrowiewformie.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące zapewniające bezpieczeństwo, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach zdrowiewformie.pl;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych zdrowiewformie.pl;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia i personalizację interfejsu zdrowiewformie.pl;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownicy zdrowiewformie.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika zdrowiewformie.pl. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Zdrowiewformie.pl (cookies)

Zdrowiewformie.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia zdrowiewformie.pl rozpoznania użytkownika i dostosowania zdrowiewformie.pl do jego potrzeb.

Zdrowiewformie.pl wykorzystuje cookies do:

  1. zapamiętania preferencji użytkownika wyświetlania zdrowiewformie.pl.
  2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania zdrowiewformie.pl.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie przez konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak to zrobić znajdują się w zakładce pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z zdrowiewformie.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w zdrowiewformie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w zakładce pomocy używanej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, umieszczane na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia dokonania analizy przez zdrowiewformie.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i wykorzystuje te informacje do tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korekty błędów systemowych.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie przez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Informacje jak to zrobić znajdują się w zakładce pomocy lub ustawień używanej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google zdrowiewformie.pl nie może zagwarantować poprawnego działania.

Jeżeli użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w zdrowiewformie.pl chciałbyś je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdują się w zakładkach pomocy używanej przeglądarki internetowej.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów zdrowiewformie.pl

Zdrowiewformie.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jego partnerów biznesowych. Cookies takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej zdrowiewfomie.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Zdrowiewformie.pl nie odpowiada za politykę partnerów w zakresie cookies. Dlatego użytwkonik powinien zweryfikaować każdego z partnerów zdrowiewformie.pl w zakresie własnym i samodzielne podjąć decyzję, czy chce zakceptować ich politykę cookies.

Zdrowiewformie.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów i usług:

https://analytics.google.com/analytics/web/ – statystyki i przedstawienie treści o charakterze informacyjnym.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie przez odpowiednią konfigurację używanej przeglądarki internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w zakładkach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies, zdrowiewformie.pl nie zagwarantować poprawnego działania.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera i wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie imienia i adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których użytkownik (subskrybent) w każdej chwili może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez zdrowiewformie.pl

Kontakt

W przypadku pytań lub związanych z polityką prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zachęcamy do kontaktu: kontak@zdrowiewformie.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile nie ma możliwoścci ich usunięcia samodzielnie lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@zdrowiewformie.pl